Wydzial Zdrowia

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tucznie

NIP: 765-00-09-110
REGON: 331299439
Adres:
ul. Staszica 5, 78-640 TUCZNO
Numery telefonów:
+48 67 25 93 004 (centrala)
+48 67 25 93 037 (sekretariat)
+48 67 25 93 004 (fax)

 

Adres strony internetowej:
http://www.sanatoriumtuczno.org/

Adres poczty elektronicznej:
szpitaltuczno@poczta.onet.pl

 

Kierujący zakładem: p.o. dyr. Michał Kolasa

Komórki organizacyjne zakładu


1. Szpitalne oddziały
  • Oddział pielęgnacyjno- opiekuńczy
  • Oddział opiekuńczo- leczniczy
  • Oddział rehabilitacji narządu ruchu
  • Oddział rehabilitacji społecznej
  • Pracownia fizykoterapii
  • Izba przyjęć
2. Pracownie diagnostyczne
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
 Inne komórki organizacyjne w działalności szpitalnej
  • Apteka zakładowa
Ogólna liczba łóżek: 124