Wydzial Zdrowia

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie

Adres:
ul. Bolesława Śmiałego 33, 70-347 SZCZECIN
Numery telefonów:
+48 91 43 49 100 (centrala)
+48 91 43 49 200 (rejestracja)
+48 91 48 45 967 (fax)

 

Adres strony internetowej:
http://www.womp.szczecin.pl

Adres poczty elektronicznej:
kontakt@womp.szczecin.pl
 
Komórki organizacyjne zakładu

I.  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie


Dział Konsultacyjno – Orzeczniczy
 • Poradnia Chorób Zawodowych
 • Poradnia Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych
 • Poradnia Konsultacyjna Medycyny Pracy
 • Szkoleniowy Ośrodek Medycyny Pracy
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Poradnia dla Narażonych na Czynniki Rakotwórcze, Pyły Zwłókniające i Wibracje 
 • Poradnia dla Młodocianych
 • Centrum Promocji Zdrowia
 • Komisje:
  • Zespół Konsultacyjny
  • Komisja Odwoławcza dla Marynarzy i Rybaków
  • Komisja Odwoławcza dla Kierowców
  • Komisja Odwoławcza dla Osób Posługujących się Bronią Palną i Gazową
  • Komisja do spraw Rehabilitacji Zawodowej
Wojewódzka Psychologiczna Komisja Odwoławcza

Dział Podstawowych Jednostek Medycyny Pracy
 • Poradnie i Medycyny Pracy
 • Poradnia Fizjologii Pracy
 • Przychodnie Przyzakładowe
 • Poradnia dla Kierowców
 • Poradnia dla marynarzy i rybaków
 • Poradnia dla Osób Posługujących się Bronią Palną i Gazową
 • Zespół Psychologów Pracy
II. Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

1. Dział Medycyny Rodzinnej
 • Poradnie i Gabinety Medycyny Rodzinnej
 • Gabinety Medycyny Szkolnej
2. Dział Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych Ambulatoryjnych–poradnie i gabinety (w tym dla trybu jednodniowego)
 • Chorób wewnętrznych
 • Chorób metabolicznych
 • Alergologiczne
 • Alergologii dla dzieci
 • Diabetologiczne
 • Diabetologiczna dla dzieci
 • Endokrynologiczne
 • Endokrynologiczno – ginekologiczna
 • Andrologiczne
 • Schorzeń tarczycy
 • Endokrynologiczne osteoporozy
 • Gastroenterologiczne
 • Hepatologiczne
 • Geriatryczne
 • Hematologiczne
 • Kardiologiczne
 • Nadciśnienia tętniczego
 • Chorób naczyń
 • Nefrologiczne
 • Medycyny paliatywnej
 • Dermatologicznej
 • Neurologiczne
 • Neurologii dziecięcej
 • Leczenia bólu
 • Chorób naczyniowych mózgu
 • Padaczki
 • Onkologiczne
 • Chemioterapii
 • Gruźlicy i chorób płuc
 • Pulmonologiczne
 • Reumatologiczne 
 • Medycyny sportowej 
 • Pediatryczne
 • Ginekologiczno – położnicze
 • Ginekologiczne
 • Ginekologiczne dla dziewcząt
 • Patologii ciąży
 • Okresu przekwitania
 • Profilaktyki chorób piersi
 • Planowania rodziny i rozrodczości
 • Szkoły rodzenia
 • Laktacyjne
 • Chirurgii ogólnej
 • Chirurgii onkologicznej
 • Chirurgii przewodu pokarmowego
 • Chirurgii ręki
 • Chirurgii szczękowo – twarzowej
 • Oparzeń
 • Proktologiczne
 • Chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Chirurgii naczyniowej
 • Chirurgii plastycznej
 • Chirurgii urazowo – ortopedycznej
 • Osteoporozy
 • Preluksacyjne
 • Okulistyczne
 • Leczenia jaskry
 • Otolaryngologiczne
 • Otolaryngologiczne dla dzieci
 • Audiologiczne
 • Foniatryczne
 • Logopedyczne
 • Urologiczne
 • Zdrowia psychicznego
 • Zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
 • Zdrowia psychicznego dla młodzieży
 • Psychogeriatryczna
 • Leczenia uzależnień
 • Terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
 • Uzależnienia od substancji psychoaktywnych
 • Promocji zdrowia
 • Seksuologiczna i patologii współżycia
 • Psychologiczne
 • Zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
 • Leczenia nerwic
 • Psychosomatyczna
 • Antynikotynowa 
 • Terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
 • Stomatologiczna
 • Ortodontyczna
 • Protetyki Stomatologicznej
 • Chirurgii Stomatologicznej
 • Pracownie protetyki stomatologicznej
 • Rehabilitacyjna
 • Rehabilitacji narządu ruchu
 • Wad postawy
 • Chirurgii urazowo – ortopedycznej
 • Przychodnia zaopatrzenia ortopedycznego
3. Dział Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych Stacjonarnych – oddziały (w tym dla trybu jednodniowego)
 • Alergologiczny
 • Diabetologiczny
 • Gastroenterologiczny
 • Kardiologiczny
 • Nefrologiczny
 • Stacja dializ
 • Neurologiczny 
 • Reumatologiczny 
 • Pediatryczny
 • Ginekologiczny
 • Położniczy
 • Chirurgiczny ogólny
 • Chirurgiczny dla dzieci
 • Chirurgii naczyniowej
 • Chirurgii plastycznej
 • Chirurgii oparzeń
 • Otolaryngologiczny
 • Chirurgii szczękowo – twarzowej
 • Chirurgii urazowo – ortopedycznej
 • Okulistyczny
 • Urologiczny
 • Onkologiczny
4. Pracownie diagnostyczne
 • Mykologiczna
 • Mikrobiologiczna
 • Laboratorium Analityczno – Toksykologiczne
 • RTG, USG i Mammografii
 • Badań EKG spoczynkowego, wysiłkowego,metodą Holtera
 • Ciśnienia tętniczego krwi metodą Holtera
 • Ultrasonograficzna badań przepływu naczyniowego metodą Dopplera
 • Badań czucia wibracji i termometrii skórnej
 • EEG
 • Audiometryczne
 • Videolaryngofaryngoskopowa
 • ENG
 • Badań czynnościowych układu oddechowego
 • Badań densytometrycznych
 • Endoskopii
 • Perymetrii
 • Ambulatoria ogólne
 • Ambulatoria chirurgiczne
5. Gabinety Zabiegowe i Punkty Szczepień

6 . Inne komórki  zakładu opieki zdrowotnej


Zakłady Ortopedyczne w Szczecinie:
 • Dział obuwniczy,
 • Dział aparatów,
 • Dział protez,
 • Dział napraw,
 • Sklep zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych .
III. Inne jednostki struktury organizacyjnej
 • WOMP – ZCL i P Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie
 • WOMP – ZCL i P Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie,
 • WOMP – ZCL i P Przychodnia Profilaktyczno – Lecznicza nr 1 w Szczecinie,
 • WOMP – ZCL i P Przychodnia Profilaktyczno – Lecznicza nr 2 w Szczecinie,
 • WOMP – ZCL i P Przychodnia Profilaktyczno – Lecznicza nr 3 w Szczecinie,
 • WOMP – ZCL i P Przychodnia Profilaktyczno – Lecznicza nr 4 w Stargardzie Szczecińskim,
 • WOMP – ZCL i P Przychodnia Kolejowa nr 5 w Szczecinie,
 • WOMP – ZCL i P Przychodnia Kolejowa  nr 6 w Stargardzie Szczecińskim,
 • WOMP – ZCL i P Przychodnia Kolejowa nr 7 w Stargardzie Szczecińskim,
 • WOMP – ZCL i P Przychodnia Kolejowa nr 8 w Choszcznie,
 • WOMP – ZCL i P Przychodnia Kolejowa nr 9 w Chojnie,
 • WOMP – ZCL i P Przychodnia Kolejowa nr 10 w Gryfinie,
 • WOMP – ZCL i P Zakłady Ortopedyczne w Szczecinie,
 • WOMP – ZCL i P Przychodnia Przyzakładowa Szczecińskiej Wytwórni Wódek „Polmos” w Szczecinie,
 • WOMP – ZCL i P Przychodnia Przyzakładowa Zakładu Gazowniczego Szczecin,
 • WOMP – ZCL i P Przychodnia Przyzakładowa Zespołu Elektrowni Dolna Odra „Elektrowni Szczecin”,
 • WOMP – ZCL i P Przychodnia Przyzakładowa Zespołu Elektrowni Dolna Odra „Elektrowni Pomorzany”,
 • WOMP – ZCL i P Przychodnia Przyzakładowa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
W skład Zespołu Przychodni Szczecin – Gryfino – Chojna wchodzą:
 • WOMP – ZCLiP Przychodnia Kolejowa nr 5 w Szczecinie,
 • WOMP – ZCLiP Przychodnia Kolejowa nr 9 w Chojnie,
 • WOMP – ZCLiP Przychodnia Kolejowa nr 10 w Gryfinie
W skład Zespołu Przychodni Szczecin – Gryfino – Chojna wchodzą:
 • WOMP – ZCLiP Przychodnia Profilaktyczno – Lecznicza nr 4 w Stargardzie Szczecińskim,
 • WOMP – ZCLiP Przychodnia Kolejowa nr 6 w Stargardzie Szczecińskim,
 • WOMP – ZCLiP Przychodnia Kolejowa nr 7 w Stargardzie Szczecińskim,
 • WOMP – ZCLiP Przychodnia Kolejowa nr 8 w Choszcznie