Wydzial Zdrowia

Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie

NIP: 955-16-94-463
REGON: 810978670

Adres:

ul. Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin

Numery telefonów:

+48 91 44 27 200 (centrala)

+48 91 44 27 239 (kancelaria)
+48 91 46 20 494 (fax kancelaria)
 
Adres strony internetowej:
http://www.szpitalzdunowo.pl

 

Adres poczty elektronicznej:
zdunowo@szpitalzdunowo.pl


Kierujący jednostką:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki
                                   

 

Komórki organizacyjne zakładu

Oddziały szpitalne

 • Oddział I Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Oddział II Chemioterapii
 • Oddział III Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Oddział IV Chorób wewnętrznych 
 • Oddział V Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 
 • Oddział VI Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
 • Oddział Kliniczny VII Chirurgii Klatki Piersiowej PUM
 • Oddział VIII Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 
 • Oddział Intensywnej Terapii
 •  Szpitalny Oddział Ratunkowy

Izba Przyjęć Szpitalna

Katedra Pneumonologii PUM

Bloki Operacyjne

Dział Anestezjologii

Dział Fizjoterapii

Poradnie specjalistyczne

 

 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej 
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
 • Poradnia Chorób Naczyń
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Pracownie diagnostyczne

 • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
 • Pracownia USG
 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
 • Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej
 • Pracownia Badań Endoskopowych Układu Oddechowego
 • Pracownia Endoskopii
 • Pracownia Scyntygrafii
 • Pracownia Badań Endoskopowych Układu Pokarmowego

Inne komórki organizacyjne w działalności szpitalnej

 • Apteka szpitalna
 • Sterylizatornia


Ogólna liczba łóżek: 434