Wydzial Zdrowia

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Adres:

ul. Arkońska 4, 71-455 SZCZECIN

Numery telefonów:
Centrala:          091 813-90-00
Sekretariat:      091 813-90-10
Fax:                 091 813-90-09

 

Adres strony internetowej:
http://www.spwsz.szczecin.pl

Adres poczty elektronicznej:
spwsz@spwsz.szczecin.pl
 
NIP: 851-25-37-954
REGON: 000290274

Nr KRS: 0000003593

Kierownik zakładu (Dyrektor): dr n. med. Mariusz Pietrzak
 
 
Komórki organizacyjne zakładu
 
I.       Oddziały szpitalne:
 
1)      Oddział Pediatryczny
2)      Oddział Obserwacyjno – Zakaźny
3)      Oddział Kardiologii Dziecięcej 
4)      Oddział Dermatologiczny z Pododdziałem Alergologicznym
5)      Oddział Wewnętrzny Gastrologiczny
6)      Oddział Wewnętrzny Tarczycowo-Kardiologiczny 
7)      Oddział Wewnętrzny Diabetologiczny z Pododdziałem Hepatologii i Transplantacji Wątroby 
8)      Oddział Otolaryngologiczny dla dorosłych i dzieci 
9)      Odział Reumatologii i Rehabilitacji z Rehabilitacją Dzienną 
10) Oddział Neurologiczny z pododdziałem intensywnego nadzoru poudarowego
11) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z pododdziałem Zatruć 
12) Oddział Wewnętrzny Kardiologiczny z pododdziałem kardiologii inwazyjnej i pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego 
13) Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacji z pododdziałem chirurgii wątroby i trzustki
14) Oddział Chirurgii Dnia Jednego w zakresie chirurgii, urologii, okulistyki, ginekologii, laryngologii, neurochirurgii, ortopedii
15) Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii 
16) Oddział Dializ  
17) Oddział Nefrologii i Transplantacji Nerek 
18) Oddział Urologiczny 
19) Oddział Wewnętrzny Endokrynologiczny
20) Oddział Okulistyczny 
21) Oddział Geriatrii i Przewlekle Chorych 
22) Oddziały szpitalne własne i udostępnione Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie:
I)          Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Chorób Tropikalnych 
II)        Oddział Nabytych Niedoborów Immunologicznych 
III)      Odział Chorób Wątroby 
23) Szpitalny Oddział Ratunkowy     
24) Oddział Kardiochirurgii
25) Oddział Chirurgii Naczyniowej
 
II.    Izby Przyjęć:
1)      Izba Przyjęć Wewnętrzna I,
2)      Izba Przyjęć Wewnętrzna II,
3)      Izba Przyjęć Dermatologiczna
4)      Izba Przyjęć Neurologiczna
5)      Izba Przyjęć Dziecięca,
6)      Izba Przyjęć Zakaźna,
7)      Izba Przyjęć Laryngologiczna
8)      Izba Przyjęć Chirurgiczna,
9)      Izba Przyjęć Urologiczna,
10) Izba Przyjęć Okulistyczna
11) Izba Przyjęć Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 
III.Poradnie Szpitalne:
1)      Chirurgiczna,
2)      Chorób Metabolicznych i Leczenia Otyłości,
3)      Chorób Odzwierzęcych, Pasożytniczych i Profilaktyki Wścieklizny,
4)      Chorób Zakaźnych,
5)      Dermatologiczna z Pracownią Dermatochirurgii,
6)      Diabetologiczna,
7)      Dziecięca Poradnia Konsultacyjna ds. Szczepień Ochronnych,
8)      Endokrynologiczno - Tarczycowa
9)      Gastroenterologiczna,
10) Geriatryczna,
11) Hepatologiczna,
12) Hepatologiczno - Transplantacyjna,
13) Kardiologiczna - Zaburzeń Rytmu i Kontroli Stymulatorów Serca,
14) Kardiologiczna,
15) Laryngologiczna,
16) Leczenia Bólu,
17) Logopedyczna,
18) Nabytych Niedoborów Immunologicznych,
19) Naczyniowa,
20) Nefrologiczna,
21) Nefrologiczno – Transplantacyjna,
22) Neurochirurgiczna,
23) Neurologiczna,
24) Okulistyczna z Pracownią Laserową,
25) Pediatryczno – Hepatologiczna,
26) Pediatryczno - Kardiologiczna,
27) Pediatryczno – Nefrologiczna,
28) Pediatryczno – Zakaźna,
29) Rehabilitacyjna,
30) Reumatologiczna,
31) Urologiczna  
 
IV.Inne komórki medyczne:
1)      Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
a)         Pracownia Tomografii Komputerowej,
b)        Pracownia Rezonansu Magnetycznego,
c)         Pracownia Angiografii,
d)        Pracownia Ultrasonografii,
 
2)      Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
a)        Laboratorium Centralne
b)        Laboratorium Bakteriologiczno – Toksykologiczne
 
3)      Zakład Patomorfologii
4)      Apteka Szpitalna,