Wydzial Zdrowia

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie

Adres:
ul. Niepodległości 44, 75-252 KOSZALIN
Numery telefonów:
+48 94 34 22 051 do 53 (centrala)
+48 94 34 23 339 (sekretariat)
+48 94 34 23 339 (fax)

 

Adres strony internetowej:
http://www.szgichp.med.pl

Adres poczty elektronicznej:
sekretariat@szgichp.med.pl

 

Kierujący zakładem:  mgr Robert Szank

Komórki organizacyjne zakładu

1. Szpitalne oddziały
 • I Gruźlicy i Chorób Płuc z Pododdziałem Gruźlicy
 • II  Gruźlicy i Chorób Płuc z Pododdziałem Chemioterapii

 

2. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

3. Poradnie specjalistyczne

 • Gruźlicy i Chorób Płuc dla dorosłych w Koszalinie
 • Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci i młodzieży w Koszalinie
 • Poradnia onkologiczna w Koszalinie
 • Poradnia alergologiczna w Koszalinie
 • Poradnia Domowego Leczenia Tlenem
 • Poradnia Medycyny Pracy w Koszalinie
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób i Płuc w Białogardzie
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc w Sławnie
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc w Świdwinie
4. Pracownie diagnostyczne
 • Pracownia USG,
 • Pracownia Endoskopii,
 • Pracownia Rentgenodiagnostyki ogólnej,
 • Pracownia Spirometrii
5. Pracownie diagnostyki laboratoryjnej
 • Pracownia Analityki i biochemii,
 • Pracownia Mikrobiologii i serologii,
 • Pracownia cytodiagnostyki,
6. Inne komórki w działalności szpitalnej
 • Apteka zakładowa szpitalna,
Ogólna liczba łóżek 119 w tym :
 • Łóżka pulmonologiczne - 58 
 • Łóżka gruźlicze - 21
 • Łóżka chemioterapii - 13
 • Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy: 27