Wydzial Zdrowia

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie Zdrojach

Adres siedziby głównej:
ul. Mączna 4, 70-780 SZCZECIN-ZDROJE
 

NIP: 955-14-89-094
REGON: 000291411
KRS: 000 000 31 72

PKD: 8511Z

Numery telefonów:
+48 91 88 06 250 (centrala)
+48 91 88 06 200 (sekretariat)
+48 91 88 06 203 (fax)

 Adres strony internetowej:
www.szpital-zdroje.szczecin.pl

Adres poczty elektronicznej:
szpital@szpital-zdroje.szczecin.pl

Kierujący zakładem: p.o. dyr.  Danuta Śliwa 

 

Placówka prowadzi działalność w 5 ośrodkach na terenie Szczecina:

  • Szpital „ZDROJE”  ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, tel. 091-88-06-310
  • Szpital „ZDROJE"  ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin, tel. 091-88-06-000
  • CENTRUM PSYCHIATRYCZNE ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin, tel. 091 487-60-70
  • OŚRODEK REHABILITACJI ul. M. Skłodowskiej - Curie 14, 71-332 Szczecin, tel. 091 486-04-25
  • PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA ul. Słowackiego 19, 71-434 Szczecin, tel. 091 422-22-82
     

Szczegółowe dane teleadresowe:

 
Szpital „ZDROJE”. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
 ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
                                              
Punkt Informacyjny - 091 88-06-250
Centrala  - 091 88-06-310
Dyrektor - sekretariat - 091 88-06-200
Fax.  - 091 88-06-203
Pediatryczna Izba Przyjęć - 091 88-06-358
Położniczo-Ginekologiczna Izba Przyjęć - 091 88-06-375
Urologiczna Izba Przyjęć - 091 88-06-552
Psychiatryczna Izba Przyjęć - 091 88-06-211
Ogólna Izba Przyjęć - 091 88-06-110
 
PION OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM, SZPITAL OGÓLNY
 
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii - 091 88-06-533
Oddział Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii
·         noworodki - 091 88-06-319
·         patologia i intensywna terapia noworodka  091-88-06-557
Oddz. I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii  - 091 88-06-380
Oddz. II Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego 091 88-06-348
Oddział Okulistyczny  - 091 88-06-317
Szkoła Rodzenia 091 88-06-301
Blok Porodowy 091 88-06-316
Oddział Położnictwa i Ginekologii
- położnictwo - 091 88-06-378
- ginekologia  - 091 88-06-590
Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu - 091 88-06-317
Dzienny Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu - 091 88-06-317
Oddział Urologiczny - 091 88-06-122
Oddział Chorób Wewnętrznych - 091-88-06-121
Oddział Dla Przewlekle Chorych - 091-88-06-143
Dzienny Oddział Otolaryngologiczny - 091-88-06-127
 
PORADNIE, PRACOWNIE i LABORATORIA
Poradnia Alergologiczna - 091 88-06-382
Poradnia Kardiologiczna - 091 88-06-382
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - 091 88-06-375
Poradnia Urologiczna - 091-88-06-552
Poradnia Otolaryngologiczna - 091 88-06-382
Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży - 091 88-06-318
Poradnia Okulistyczna - 091 88-06-364
Poradnia Neonatologiczna - 091 88-06-319
Poradnia Laktacyjna - 091 88-06-319
Poradnia Pulmonologiczna - 091 88-06-382
Pracownia USG i RTG - 091 88-06-518
Pracownia EKG - 091 88-06-368
Pracownia EEG
·         dla dzieci - 091 88-06-534
·         dla dorosłych - 091 88-06-229
Laboratorium Mikrobiologiczne - 091 88-06-320
Laboratorium Analityczne - 091 88-06-536 Pracownia Spirometrii i Testów Alergologicznych - 091 88-06-368
 
PION LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
 
Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej - 091 88-06-443
II Oddział Ogólnopsychiatryczny - 091 88-06-254
III Oddział Ogólnopsychiatryczny - 091 88-06-296
                                                                                                           
IV Oddział Ogólnopsychiatryczny- 091 88-06-421                                                                                                                           
V Oddział Ogólnopsychiatryczny - 091 88-06-440
VI Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny - 091 88-06-410
Oddział Opiekuńczo-Leczniczy - 091 88-06-275
Oddział Detoksykacji od Alkoholu - 091 88-06-234

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu - 091 88-06-244

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - 091 88-06-221

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych - 091 88-06-221
Pracownia Psychologiczna - 091-88-06-224
 
POZOSTAŁE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
Naczelna Pielęgniarka - 091-88-06-223
Apteka szpitalna - 091 88-06-402
Sekcja Pracowników Socjalnych - 091 88-06-258
Zespół Epidemiologiczny - 091 88-06-271
Archiwum Zakładowe - 091 88-06-510
Dział Kadr i Płac - 091 88-06-287
Dział Księgowości - 091 88-06-283
Dział Techniczno-Gospodarczy - 091 88-06-501
Dział Zaopatrzenia - 091 88-06-285
Dział Organizacyjno – Prawny - 091 88-06-260
Dział Jakości i Marketingu - 091 88-06-393
Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej - 091 88-06-527
BHP - 091 88-06-284
Zespół Szkół Szpitalnych - 091 88-06-228

 

SZPITAL
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Centrala - 091-88-06-000
Fax - 091-88-06-080
Sekretariat - 091-80-06-081
Szpitalny Oddział Ratunkowy - 091 88-06-013
Stacja Dializ - 091 88-06-076
Oddział Chirurgii Dziecięcej, Oparzeń i Urologii  - 091 88-06-064
Oddział Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii - 091 88-06-034
Oddział Pediatrii, Nefrologii i Toksykologii - 091 88-06-077
Oddział Anestzjologii i Intensywnej Terapii - 091 88-06-025
Poradnie dziecięce - rejestracja - 091 88-06-086
Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci - 091 88-06-071
Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu - 091 88-06-051
Poradnia Medycyny Pracy - 091-88-06-045
Poradnia Medycyny Sportowej - 091 88-06-028
Laboratorium Analityczne - 091 88-06-055
Pracownia Diagnostyki Obrazowej - 091 88-06-075

 

CENTRUM PSYCHIATRYCZNE

ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
tel. 091 487-60-70, fax 091 487-26-49
 
I Oddział Dzienny Leczenia Nerwic - 091 487-60-70
II Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny - 091 487-60-70
Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej  w Schorzeniach  Psychosomatycznych - 091 487-60-70
Przychodnia dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych („N”) -  091 435-00-40
Przychodnia Zdrowia Psychicznego - 091 435-00-30
Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - 091 435-00-30

 

 OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ul. M. Skłodowskiej - Curie 14, 71-332 Szczecin

tel. 091 486-04-25

 

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

ul. Słowackiego 19, 71-434 Szczecin
 
Zespół Specjalistycznych Poradni dla Dzieci i Młodzieży (alergologiczna, kardiologiczna, otolaryngologiczna, pulmonologiczna) - 091 423-10-49
Zespół Specjalistycznych Poradni dla Kobiet (położniczo -ginekologiczna, patologii ciąży, ginekologiczno – endokrynologiczna) - 091 422-22-82
Zespół Poradni Okulistycznych (okulistyczna, leczenia zeza) - 091 422-77-13
 

Ogólna liczba łóżek:  959  w tym 81 miejsc w oddziałach dziennych oraz 5 stanowisk dializacyjnych