Wydzial Zdrowia

Regionalny Szpital w Kołobrzegu

NIP: 671-10-30-263
REGON: 000311496

Adres:
ul. ul. Łopuskiego 31,  78-100 KOŁOBRZEG

Numery telefonów:
+48 94 35 30 200 (centrala)
+48 94 35 30 201 (sekretariat)
+48 94 35 23 982 (fax)

Adres strony internetowej:
http://szpital.kolobrzeg.pl/

 

Adres poczty elektronicznej:
szpital@zoz.kolobrzeg.pl

 

 

Kierujący zakładem: Jerzy PiwowarczykKomórki organizacyjne zakładu

1. Szpitalne oddziały
 • Chorób wewnętrznych
 • Kardiologiczny
 • Neurologiczny
 • Intensywnej terapii
 • Rehabilitacyjny
 • Pediatryczny
 • Neonatologiczny 
 • Ginekologiczno-położniczy
 • Chirurgiczny ogólny
 • Chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Okulistyczny
 • Otolaryngologiczny
 • Psychiatryczny
 • Stacja dializ
 • Dzienny psychiatryczny
 • Szpitalny oddział ratunkowy
2. Poradnie specjalistyczne
 • Alergologiczna
 • Diabetologiczna
 • Endokrynologiczna
 • Endokrynologiczna osteoporozy
 • Gastroenterologiczna
 • Hepatologiczna
 • Hematologiczna
 • Kardiologiczna
 • Nadciśnienia tętniczego
 • Nefrologiczna
 • Medycyny pracy
 • Neurologiczna
 • Neurologiczna dla dzieci
 • Leczenia bólu
 • Onkologiczna
 • Pulmonologiczna
 • Ftyzjatryczna
 • Reumatologiczna
 • Rehabilitacyjna
 • Pediatryczna
 • Neonatologiczna
 • Ginekologiczno-położnicza
 • Profilaktyki chorób piersi
 • Szkoła rodzenia
 • Laktacyjna
 • Chirurgii ogólnej
 • Proktologiczna
 • Chirurgii naczyniowej
 • Chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Wad postawy
 • Okulistyczna
 • Otolaryngologiczna
 • Logopedyczna
 • Urologiczna
 • Zdrowia psychicznego
 • Leczenia uzależnień
 • Psychologiczna
3. Zespoły wyjazdowe
 • Zespół wyjazdowy wypadkowy „ W" 
 • Zespół wyjazdowy reanimacyjny „ R "
4. Inne komórki organizacyjne w działalności szpitalnej
 • Izba przyjęć szpitalna
 • Blok operacyjny
 • Apteka zakładowa
 • Sterylizatornia
5. Pracownie diagnostyczne
 • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
 • Pracownia diagnostyki obrazowej
6. Inne komórki działalności medycznej
 • Poradnia lekarza POZ
 • Zakład rehabilitacyjny
 • Zakład anatomii
Ogólna liczba łóżek:  404